Sunday, July 31, 2011

Ramazan Mubarak

Ramazan Mubarak. May we spend this Ramazan in harmony with all women and men living amongst us. May we inquire about the well-being of the migrant workers in Maldives, especially the Bangladeshis, and ask if they have proper food for Iftar, if they have proper shelter and if the employers have paid them their due wages. May we show kindness towards them even if some elected councilors don't.
Read more

Thursday, July 28, 2011

Does President Nasheed deserve a Nobel Prize for Environment

Do you think President Mohamed Nasheed deserves a Nobel Prize for Environment. As Maldivian citizens, we want to hear your opinion. If you think he deserves it, tell us why, and if you think he does not deserve it, why do you think so? Please comment!
Read more

Monday, July 25, 2011

ހަގީގީ މިނިވަންކަން ލިބިފައިވޭތަ؟

"މިނިވަންކަމުގެ ނަމުން ލިބުނަސް ނަމެއް ސިޔާސަތުން،
މިނިވަންކަމުގެ ހަގީގަތީ ކެރިފޯރުމޭ ގޮވާނަމޭ"
- މުހައްމަދު އަމީން

ދިވެހިރާއްޖެ ބޭރުގެ ގައުމުތަކަށާއި ބޭންކުތަކަށް ދަރާފައިވާ މިންވަރާއި، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބޭރު ފައިސާގެ ރިޒާވް ކުޑަވެފައިވާ މިންވަރާއި، ދިވެހި ފައިސާގެ އަގު ދަށަށް ގޮސް، ޑޮލަރު ހޯދުމަށް ދިވެހިން އުފުލަން ޖެހޭ ބުރައާއި، ކާބޯތަކެއްޗާއި އެހެނިހެން ތަކެތީގެ އަގު އުފުލިފައިވާ މިންވަރާއި، ގެދޮރުގެ ދަތިކަމާއި، ގެދޮރު ކުއްޔަށް ލިބޭ އަގު މައްޗަށް ގޮސްފައިވާ މިންވަރާއި، އާދައިގެ ސިއްހީ ފަރުވާ ހޯދަން ވެސް ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ދާން ޖެހިފައިވާ ދިއުމަށް ވިސްނާލުމަށްފަހުގައި މިނިވަން ދުވަސް ފާހަގަ ކުރަމާ ހިގާށެވެ. Read more